Tác giả: RUMEDIA Supporter

Không tìm thấy bài viết nào.

Danh mục bài viết

Bài viết

Sản phẩm

Hỏi đáp

Ở nước ta hiện nay, nhiều người khi được hỏi về bảo hiểm nhân thọ là gì? Thường không biết hoặc không hiểu rõ về bảo hiểm nhân thọ. Một số người còn hiểu sai hoặc hiểu không đúng về hình thức bảo hiểm này. Để giúp mọi người tìm hiểu rõ về bảo hiểm nhân thọ, cũng như các gói bảo hiểm nhân thọ hiện nay, tuvan-baohiemnhantho.com sẽ đưa ra những thông tin cụ thể này trong nội dung bài viết dưới đây.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ?

Từ khi ra đời cho đến nay, bảo hiểm nhân thọ luôn mang ý nghĩa kinh tế – xã hội sâu sắc. Theo đó, để hiểu bảo hiểm nhân thọ là gì? Thì mọi người có thể hiểu bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm nhân thọ, mà trong đó các công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm cho người tham gia khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc khi có sự kiện rủi ro xảy ra. Còn người tham gia bảo hiểm sẽ định kì đóng những khoản phí trong một thời gian thoả thuận.

Bảo hiểm nhân thọ mang một ý nghĩa tài chính và tính chất tương hỗ rất cao. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, số tiền trả cho thân nhân và gia đình người tham gia bảo hiểm khi không may họ mất đi, sẽ giúp những người còn sống chi trả những khoản phải chi tiêu rất lớn như tiền thuốc thang, bác sỹ, tiền ma chay, khoản tiền cần thiết cho những người còn sống, chi phí giáo dục để nuôi dưỡng con cái nên người.

Bảo hiểm nhân thọ mang tính chất tiết kiệm kỷ luật rất cao. Khác với hình thức gởi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ giúp cho mỗi người, mỗi gia đình có một kế hoạch tài chính dài hạn thường xuyên và có kế hoạch, không bị sao nhãng bởi những chi tiêu khác trong cuộc sống hằng ngày.

Riêng với xã hội, bảo hiểm nhân thọ mang một ý nghĩa to lớn, khi góp phần xoá bỏ đói nghèo, khó khăn của mỗi gia đình khi không may người trụ cột trong gia đình mất đi. Và bảo hiểm nhân thọ còn giúp tập trung nguồn vốn tiết kiệm trong nhân dân, góp phần tạo nên nguồn vốn đầu tư dài hạn trong nền kinh tế.

CÁC GÓI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Hiện nay, rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ với mục đích phục vụ tốt cho khách hàng của mình, mà phân chia các loại bảo hiểm thành nhiều loại, tùy theo mục đích của người tham gia. Trong thực tế, người ta chia ra các loại hình bảo hiểm nhân thọ sau:

Xem thêm: Top 10 câu hỏi thường gặp nhất khi mua bảo hiểm nhân thọ

Xem thêm: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và những câu hỏi thường gặp

Xem thêm: Làm thế nào để duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ một cách tốt nhất?

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn các gói bảo hiểm nhân thọ, hãy gọi đến HOTLINE để được các chuyên viên tư vấn miễn phí cho bạn.


Hạ Minh Tuấn – Chuyên Gia Giải Pháp Bảo Hiểm

Hotline: 0988 140 363

Website: https://tuvan-baohiemnhantho.com

Facebook: https://www.facebook.com/daiichilifemiennam

Ở nước ta hiện nay, nhiều người khi được hỏi về bảo hiểm nhân thọ là gì? Thường không biết hoặc không hiểu rõ về bảo hiểm nhân thọ. Một số người còn hiểu sai hoặc hiểu không đúng về hình thức bảo hiểm này. Để giúp mọi người tìm hiểu rõ về bảo hiểm nhân thọ, cũng như các gói bảo hiểm nhân thọ hiện nay, tuvan-baohiemnhantho.com sẽ đưa ra những thông tin cụ thể này trong nội dung bài viết dưới đây.

BẢO HIỂM NHÂN THỌ LÀ GÌ?

Từ khi ra đời cho đến nay, bảo hiểm nhân thọ luôn mang ý nghĩa kinh tế – xã hội sâu sắc. Theo đó, để hiểu bảo hiểm nhân thọ là gì? Thì mọi người có thể hiểu bảo hiểm nhân thọ là sự cam kết giữa người tham gia bảo hiểm và công ty bảo hiểm nhân thọ, mà trong đó các công ty bảo hiểm nhân thọ có trách nhiệm trả số tiền bảo hiểm cho người tham gia khi kết thúc thời hạn bảo hiểm hoặc khi có sự kiện rủi ro xảy ra. Còn người tham gia bảo hiểm sẽ định kì đóng những khoản phí trong một thời gian thoả thuận.

Bảo hiểm nhân thọ mang một ý nghĩa tài chính và tính chất tương hỗ rất cao. Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, số tiền trả cho thân nhân và gia đình người tham gia bảo hiểm khi không may họ mất đi, sẽ giúp những người còn sống chi trả những khoản phải chi tiêu rất lớn như tiền thuốc thang, bác sỹ, tiền ma chay, khoản tiền cần thiết cho những người còn sống, chi phí giáo dục để nuôi dưỡng con cái nên người.

Bảo hiểm nhân thọ mang tính chất tiết kiệm kỷ luật rất cao. Khác với hình thức gởi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, bảo hiểm nhân thọ giúp cho mỗi người, mỗi gia đình có một kế hoạch tài chính dài hạn thường xuyên và có kế hoạch, không bị sao nhãng bởi những chi tiêu khác trong cuộc sống hằng ngày.

Riêng với xã hội, bảo hiểm nhân thọ mang một ý nghĩa to lớn, khi góp phần xoá bỏ đói nghèo, khó khăn của mỗi gia đình khi không may người trụ cột trong gia đình mất đi. Và bảo hiểm nhân thọ còn giúp tập trung nguồn vốn tiết kiệm trong nhân dân, góp phần tạo nên nguồn vốn đầu tư dài hạn trong nền kinh tế.

CÁC GÓI BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Hiện nay, rất nhiều công ty bảo hiểm nhân thọ với mục đích phục vụ tốt cho khách hàng của mình, mà phân chia các loại bảo hiểm thành nhiều loại, tùy theo mục đích của người tham gia. Trong thực tế, người ta chia ra các loại hình bảo hiểm nhân thọ sau:

Xem thêm: Top 10 câu hỏi thường gặp nhất khi mua bảo hiểm nhân thọ

Xem thêm: Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhân thọ và những câu hỏi thường gặp

Xem thêm: Làm thế nào để duy trì hợp đồng bảo hiểm nhân thọ một cách tốt nhất?

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lựa chọn các gói bảo hiểm nhân thọ, hãy gọi đến HOTLINE để được các chuyên viên tư vấn miễn phí cho bạn.


Hạ Minh Tuấn – Chuyên Gia Giải Pháp Bảo Hiểm

Hotline: 0988 140 363

Website: https://tuvan-baohiemnhantho.com

Facebook: https://www.facebook.com/daiichilifemiennam

Liên hệ

image image image