Tin tức

Danh mục bài viết

Bài viết

Sản phẩm

Hỏi đáp

Bảo hiểm và Ngân hàng, đều là các công ty tài chính, đều giúp cho người dân xoay vốn, tích trữ tiền và đầu tư sinh lãi. Tuy nhiên Bảo hiểm chắc chắn khác Ngân hàng, vậy chúng ta tìm hiểu xem sự khác nhau đó là như thế nào nhé!

Có người tạo ra thu nhập từ 100 triệu/ năm trở lên và họ dành ra tầm 20 triệu/ năm để tham gia 1 gói bảo hiểm đó là câu chuyện rất bình thường.

Nhưng vẫn có rất nhiều người 1 năm chỉ dư khoản 20-30-40 triệu thôi nhưng họ vẫn quyết tâm tham gia 1 gói bảo hiểm là lí do vì sao??

Chúng ta cùng nhìn nhận VÀI ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI THAM GIA BẢO HIỂM VÀ CHỌN 1 KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC CHẲNG HẠN NHƯ NGÂN HÀNG NHÉ. 🍀

Ngân hàng:

Được nhận lãi suất 6-8% năm. (tùy thời điểm)

Linh hoạt/ chủ động rút tiền và gửi tiền.

Nhưng khi rủi ro ốm đau, bệnh tật xảy ra thì chúng ta phải rút tiền tiết kiệm để trang trải. Còn Bảo Hiểm thì:

Được hưởng lãi suất đầu tư

Được bảo vệ người trụ cột.

Khi RỦI RO sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một khoản tiền theo quyền lợi trong hợp đồng

Không ảnh hưởng tới tiền tiết kiệm.

Được bảo vệ nhiều người trong cùng 1 hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: Cần trung thực kê khai thông tin khi làm hồ sơ, tại sao?

Tuy nhiên chúng ta cũng không nên so sánh đôi bên, vì mỗi ngành sẽ có một chức năng riêng,giúp đỡ cho xã hội rất nhiều. Nếu chúng ta có một khoản tiền dư, hãy trích 10-20% khoản tiền đó tham gia cho gia đình mình một gói bảo hiểm để bảo vệ. Phần tiền còn lại có thể mang đi đầu tư hoặc gửi ngân hàng. Khi đó, chúng ta sẽ an tâm tài chính hơn, cần tiền liền cũng có, mà rủi ro cần tiền lớn cũng có!

Đừng so sánh bảo hiểm với kênh đầu tư nào hoặc đại khái tham gia bảo hiểm để sinh lời mà hãy nghĩ BẢO HIỂM là thứ ta không thể lấy mắt để nhìn mà là lấy TÂM để cảm nhận.

Bảo hiểm và Ngân hàng, đều là các công ty tài chính, đều giúp cho người dân xoay vốn, tích trữ tiền và đầu tư sinh lãi. Tuy nhiên Bảo hiểm chắc chắn khác Ngân hàng, vậy chúng ta tìm hiểu xem sự khác nhau đó là như thế nào nhé!

Có người tạo ra thu nhập từ 100 triệu/ năm trở lên và họ dành ra tầm 20 triệu/ năm để tham gia 1 gói bảo hiểm đó là câu chuyện rất bình thường.

Nhưng vẫn có rất nhiều người 1 năm chỉ dư khoản 20-30-40 triệu thôi nhưng họ vẫn quyết tâm tham gia 1 gói bảo hiểm là lí do vì sao??

Chúng ta cùng nhìn nhận VÀI ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI THAM GIA BẢO HIỂM VÀ CHỌN 1 KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC CHẲNG HẠN NHƯ NGÂN HÀNG NHÉ. 🍀

Ngân hàng:

Được nhận lãi suất 6-8% năm. (tùy thời điểm)

Linh hoạt/ chủ động rút tiền và gửi tiền.

Nhưng khi rủi ro ốm đau, bệnh tật xảy ra thì chúng ta phải rút tiền tiết kiệm để trang trải. Còn Bảo Hiểm thì:

Được hưởng lãi suất đầu tư

Được bảo vệ người trụ cột.

Khi RỦI RO sẽ được công ty bảo hiểm chi trả một khoản tiền theo quyền lợi trong hợp đồng

Không ảnh hưởng tới tiền tiết kiệm.

Được bảo vệ nhiều người trong cùng 1 hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: Cần trung thực kê khai thông tin khi làm hồ sơ, tại sao?

Tuy nhiên chúng ta cũng không nên so sánh đôi bên, vì mỗi ngành sẽ có một chức năng riêng,giúp đỡ cho xã hội rất nhiều. Nếu chúng ta có một khoản tiền dư, hãy trích 10-20% khoản tiền đó tham gia cho gia đình mình một gói bảo hiểm để bảo vệ. Phần tiền còn lại có thể mang đi đầu tư hoặc gửi ngân hàng. Khi đó, chúng ta sẽ an tâm tài chính hơn, cần tiền liền cũng có, mà rủi ro cần tiền lớn cũng có!

Đừng so sánh bảo hiểm với kênh đầu tư nào hoặc đại khái tham gia bảo hiểm để sinh lời mà hãy nghĩ BẢO HIỂM là thứ ta không thể lấy mắt để nhìn mà là lấy TÂM để cảm nhận.

Liên hệ

image image image