Vui lòng nhập chính xác thông tin khách hàng bằng tiếng việt có dấu

Bên mua bảo hiểm

(Người đứng ra mua bảo hiểm)

Quyền lợi chính

(Người được bảo vệ chính)

Để việc lựa chọn việc phân bổ các Quỹ đầu tư hiệu quả, hãy liên hệ tư vấn để đạt kết quả tốt nhất

Xem lại sản phẩm

Quyền lợi bảo hiểm bổ sung của: Bên mua

Số tiền bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Số tiền bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Số tiền bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Tổng quyền lợi BH Chăm Sóc Sức Khỏe Toàn Cầu:
Số tiền bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Số tiền bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Số tiền bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Số tiền bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):
Phí bảo hiểm(VNĐ):

Người được bảo hiểm bổ sung

Người được bảo hiểm song hành bảo vệ

Lưu ý: Mức phí minh họa dựa trên nhóm nghề nghiệp ít rủi ro nhất.
Trên thực tế tùy nhóm nghề của anh chị mà phí bảo hiểm có thể thay đổi.

Số tiền bảo hiểm chính:
0 đ
Tổng số tiền bảo hiểm bổ sung:
0 đ
Phí bảo hiểm 1 năm:
0 đ
Tải file đầy đủ

    Nhập thông tin để tải file


    Vui lòng nhấn “ Tải ” để xem trang thông tin quyền lợi đầy đủ!

    image
    image image image