Bảo Hiểm Bệnh Hiểm Nghèo – An Tâm Vui Sống

Trong cuộc sống, khi mắc phải Bệnh hiểm nghèo thì việc quan trọng nhất là đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để theo đuổi việc chữa trị lâu dài. Với những phương pháp tiên tiến nhất nhằm mang lại cơ hội hồi phục nhanh chóng.Đồng thời phải đảm bảo bệnh nhân có thể an tâm điều trị, không phải lo toan cho nguồn thu nhập mất đi. Ảnh hưởng đến tinh thần người bệnh, và ảnh hưởng đến những dự định tương lai tốt đẹp của bản thân và gia đình.

Ngày nay, với những tiến bộ của ngành y khoa thế giới, các căn Bệnh hiểm nghèo có thể được phát hiện sớm khi còn ở thể nhẹ. Điều này giúp cho người bệnh có nhiều cơ hội được điều trị thành công và tăng khả năng phục hồi.

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện sẽ giúp khách hàng vượt qua mọi khó khăn, an tâm hơn trước rủi ro Bệnh hiểm nghèo với các quyền lợi ưu việt nhất.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO CAO CẤP TOÀN DIỆN

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện dành cho:

 • Người được bảo hiểm độ tuổi: 01 – 60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 05 – 25 năm
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

QUYỀN LỢI CỤ THỂ:

Đây là gói sản phẩm bổ sung tham gia kèm gói bảo hiểm nhân thọ như An Tâm Hưng Thịnh Toàn DiệnAn Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện hay An Thịnh Đầu Tư.

Mệnh giá bảo vệ của bảo hiểm bệnh hiểm nghèo toàn diện là 300 triệu hay 500 triệu hay 1 tỷ là theo nhu cầu của Bạn và do các yếu tố: tuổi, giới tính, nhóm nghề nghiệp và mức tiết kiệm quyết định.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện. Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 35 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Quyền lợi bảo hiểm này có thể được chi trả cho hai Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ thuộc các nhóm bệnh khác nhau.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 53 Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Ngay sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng đã được chi trả, sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực

DANH SÁCH 88 BỆNH HIỂM NGHÈO TOÀN DIỆN

THỜI HẠN HIỆU LỰC VÀ CHI TRẢ

Thời gian chờ: Sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng phát hành trên hệ thống, khách hàng mới chính thức được bảo vệ bởi sản phẩm bệnh hiểm nghèo này

Điều kiện đủ để chi trả: Vì mục đích của gói hiểm nghèo nhằm mang lại 1 khoản tài chính hỗ trợ cho việc điều trị của Quý khách hàng, nên điều kiện đủ để chi trả là khách hàng phải sống trên 14 ngày kể từ ngày có kết quả chuẩn đoán của bác sỹ. Đây cũng là khoản thời gian gần như ngắn nhất trên thị trường hiện nay.

Trên đây là một số thông tin liên quan Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giúp khách hàng yên tâm nếu chẳng may mắc phải bệnh hiểm nghèo cũng không phải quá áp lực về chi phí điều trị. Để hiểu rõ hơn về mệnh giá bảo vệ, chi phí như thế nào vui lòng để lại thông tin liên hệ hoặc gọi HOTLINE: 0988140363 để tư vấn chi tiết.

Xem thêm: Giá trị thực mà bảo hiểm nhân thọ mang lại

Xem thêm: Những kinh nghiệm giúp bạn mua bảo hiểm nhân thọ tốt nhất

Xem thêm: Từ từ rồi mua bảo hiểm là bao giờ???


Hạ Minh Tuấn – Chuyên Gia Giải Pháp Bảo Hiểm

Hotline: 0988 140 363

Website: https://tuvan-baohiemnhantho.com

Facebook: https://www.facebook.com/daiichilifemiennam

Danh mục bài viết

Bài viết

Sản phẩm

Hỏi đáp

Trong cuộc sống, khi mắc phải Bệnh hiểm nghèo thì việc quan trọng nhất là đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để theo đuổi việc chữa trị lâu dài. Với những phương pháp tiên tiến nhất nhằm mang lại cơ hội hồi phục nhanh chóng.Đồng thời phải đảm bảo bệnh nhân có thể an tâm điều trị, không phải lo toan cho nguồn thu nhập mất đi. Ảnh hưởng đến tinh thần người bệnh, và ảnh hưởng đến những dự định tương lai tốt đẹp của bản thân và gia đình.

Ngày nay, với những tiến bộ của ngành y khoa thế giới, các căn Bệnh hiểm nghèo có thể được phát hiện sớm khi còn ở thể nhẹ. Điều này giúp cho người bệnh có nhiều cơ hội được điều trị thành công và tăng khả năng phục hồi.

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện sẽ giúp khách hàng vượt qua mọi khó khăn, an tâm hơn trước rủi ro Bệnh hiểm nghèo với các quyền lợi ưu việt nhất.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO CAO CẤP TOÀN DIỆN

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện dành cho:

 • Người được bảo hiểm độ tuổi: 01 – 60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 05 – 25 năm
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

QUYỀN LỢI CỤ THỂ:

Đây là gói sản phẩm bổ sung tham gia kèm gói bảo hiểm nhân thọ như An Tâm Hưng Thịnh Toàn DiệnAn Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện hay An Thịnh Đầu Tư.

Mệnh giá bảo vệ của bảo hiểm bệnh hiểm nghèo toàn diện là 300 triệu hay 500 triệu hay 1 tỷ là theo nhu cầu của Bạn và do các yếu tố: tuổi, giới tính, nhóm nghề nghiệp và mức tiết kiệm quyết định.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện. Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 35 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Quyền lợi bảo hiểm này có thể được chi trả cho hai Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ thuộc các nhóm bệnh khác nhau.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 53 Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Ngay sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng đã được chi trả, sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực

DANH SÁCH 88 BỆNH HIỂM NGHÈO TOÀN DIỆN

THỜI HẠN HIỆU LỰC VÀ CHI TRẢ

Thời gian chờ: Sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng phát hành trên hệ thống, khách hàng mới chính thức được bảo vệ bởi sản phẩm bệnh hiểm nghèo này

Điều kiện đủ để chi trả: Vì mục đích của gói hiểm nghèo nhằm mang lại 1 khoản tài chính hỗ trợ cho việc điều trị của Quý khách hàng, nên điều kiện đủ để chi trả là khách hàng phải sống trên 14 ngày kể từ ngày có kết quả chuẩn đoán của bác sỹ. Đây cũng là khoản thời gian gần như ngắn nhất trên thị trường hiện nay.

Trên đây là một số thông tin liên quan Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giúp khách hàng yên tâm nếu chẳng may mắc phải bệnh hiểm nghèo cũng không phải quá áp lực về chi phí điều trị. Để hiểu rõ hơn về mệnh giá bảo vệ, chi phí như thế nào vui lòng để lại thông tin liên hệ hoặc gọi HOTLINE: 0988140363 để tư vấn chi tiết.

Xem thêm: Giá trị thực mà bảo hiểm nhân thọ mang lại

Xem thêm: Những kinh nghiệm giúp bạn mua bảo hiểm nhân thọ tốt nhất

Xem thêm: Từ từ rồi mua bảo hiểm là bao giờ???


Hạ Minh Tuấn – Chuyên Gia Giải Pháp Bảo Hiểm

Hotline: 0988 140 363

Website: https://tuvan-baohiemnhantho.com

Facebook: https://www.facebook.com/daiichilifemiennam

Trong cuộc sống, khi mắc phải Bệnh hiểm nghèo thì việc quan trọng nhất là đảm bảo nguồn tài chính cần thiết để theo đuổi việc chữa trị lâu dài. Với những phương pháp tiên tiến nhất nhằm mang lại cơ hội hồi phục nhanh chóng.Đồng thời phải đảm bảo bệnh nhân có thể an tâm điều trị, không phải lo toan cho nguồn thu nhập mất đi. Ảnh hưởng đến tinh thần người bệnh, và ảnh hưởng đến những dự định tương lai tốt đẹp của bản thân và gia đình.

Ngày nay, với những tiến bộ của ngành y khoa thế giới, các căn Bệnh hiểm nghèo có thể được phát hiện sớm khi còn ở thể nhẹ. Điều này giúp cho người bệnh có nhiều cơ hội được điều trị thành công và tăng khả năng phục hồi.

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện sẽ giúp khách hàng vượt qua mọi khó khăn, an tâm hơn trước rủi ro Bệnh hiểm nghèo với các quyền lợi ưu việt nhất.

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM BỆNH HIỂM NGHÈO CAO CẤP TOÀN DIỆN

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện dành cho:

 • Người được bảo hiểm độ tuổi: 01 – 60 tuổi
 • Thời hạn hợp đồng: 05 – 25 năm
 • Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 70 tuổi

QUYỀN LỢI CỤ THỂ:

Đây là gói sản phẩm bổ sung tham gia kèm gói bảo hiểm nhân thọ như An Tâm Hưng Thịnh Toàn DiệnAn Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện hay An Thịnh Đầu Tư.

Mệnh giá bảo vệ của bảo hiểm bệnh hiểm nghèo toàn diện là 300 triệu hay 500 triệu hay 1 tỷ là theo nhu cầu của Bạn và do các yếu tố: tuổi, giới tính, nhóm nghề nghiệp và mức tiết kiệm quyết định.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện. Nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 35 Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ được quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Quyền lợi bảo hiểm này có thể được chi trả cho hai Bệnh hiểm nghèo thể nhẹ thuộc các nhóm bệnh khác nhau.

Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng: Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm của Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện nếu Người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc một trong 53 Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng theo quy định trong Quy tắc và Điều khoản sản phẩm. Ngay sau khi Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo nghiêm trọng đã được chi trả, sản phẩm bảo hiểm bổ sung này sẽ chấm dứt hiệu lực

DANH SÁCH 88 BỆNH HIỂM NGHÈO TOÀN DIỆN

THỜI HẠN HIỆU LỰC VÀ CHI TRẢ

Thời gian chờ: Sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng phát hành trên hệ thống, khách hàng mới chính thức được bảo vệ bởi sản phẩm bệnh hiểm nghèo này

Điều kiện đủ để chi trả: Vì mục đích của gói hiểm nghèo nhằm mang lại 1 khoản tài chính hỗ trợ cho việc điều trị của Quý khách hàng, nên điều kiện đủ để chi trả là khách hàng phải sống trên 14 ngày kể từ ngày có kết quả chuẩn đoán của bác sỹ. Đây cũng là khoản thời gian gần như ngắn nhất trên thị trường hiện nay.

Trên đây là một số thông tin liên quan Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giúp khách hàng yên tâm nếu chẳng may mắc phải bệnh hiểm nghèo cũng không phải quá áp lực về chi phí điều trị. Để hiểu rõ hơn về mệnh giá bảo vệ, chi phí như thế nào vui lòng để lại thông tin liên hệ hoặc gọi HOTLINE: 0988140363 để tư vấn chi tiết.

Xem thêm: Giá trị thực mà bảo hiểm nhân thọ mang lại

Xem thêm: Những kinh nghiệm giúp bạn mua bảo hiểm nhân thọ tốt nhất

Xem thêm: Từ từ rồi mua bảo hiểm là bao giờ???


Hạ Minh Tuấn – Chuyên Gia Giải Pháp Bảo Hiểm

Hotline: 0988 140 363

Website: https://tuvan-baohiemnhantho.com

Facebook: https://www.facebook.com/daiichilifemiennam

Sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Liên hệ tư vấn ngay hôm nay!


  image image image