HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ CÓ BỊ VÔ HIỆU HAY KHÔNG?

Hiện nay, có 5 lý do phổ biến dẫn đến hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể bị mất hiệu lực (vô hiệu) gồm:

Khi phí tạm ứng và nợ lãi lớn hơn cả giá trị hợp đồng

Từ hợp đồng bảo hiểm, người mua bảo hiểm có thể ứng trước tối đa 80% giá trị tiền mặt. Công ty bảo hiểm vẫn sẽ chi trả theo đúng thỏa thuận khi rủi ro bất ngờ xảy ra, nhưng sẽ trừ đi phí tạm ứng và lãi suất cho khoản tạm ứng trước đó.

Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu nếu tổng khoản tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị tiền mặt. Trong trường hợp này không có quyền lợi bảo hiểm nào, cũng như không có khoản phí nào phát sinh được bồi thường.

Không đóng đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm cho công ty

Chính sách linh hoạt đóng phí cho người mua được một số công ty bảo hiểm đưa ra trước khi người mua ký hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ vấn đề nên không thanh toán phí bảo hiểm đều đặn và đúng hạn cho công ty.

Vậy có được gian hạn đóng phí không? Câu trả lời là có, nhằm giúp người tham gia có thời gian chuẩn bị tài chính và phù hợp với hoàn cảnh của người tham gia mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể gia hạn đóng phí tối đa là 60 ngày (Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm). Trong quá trình gia hạn, người mua vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu rủi ro xảy ra, tức hợp đồng vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu hết thời gian gia hạn mà người tham gia vẫn chưa đóng phí thì lúc này hợp đồng sẽ bị vô hiệu hoặc chấm dứt.

Đại lý bảo hiểm không nộp phí của người tham gia cho công ty bảo hiểm

Nếu trường hợp này xảy ra, hợp đồng sẽ bị vô hiệu, quyền lợi chính đáng của người tham gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, hình ảnh và uy tín của công ty bảo hiểm cũng bị tổn hại. Bởi lẽ tiền là vấn đề rất nhạy cảm, nếu làm việc không có trách nhiệm và sự minh bạch thì khó có thể hoạt động lâu dài.

Do đó để tránh trường hợp này, người mua hãy tự kiểm tra phí đóng để bảo vệ quyền lợi cá nhân và không nên ủy thác mọi việc cho tư vấn viên mà

Thông tin của người mua cung cấp không trung thực

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ việc kê khai thông tin chính xác và đầy đủ là vô cùng quan trọng.  Nếu người cung cấp thông tin không đúng sự thật để được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Lúc này, hợp đồng sẽ vô hiệu hóa, đồng thời công ty bảo hiểm có quyền không bồi thường cho họ khi xảy ra rủi ro.

Hà Minh Tuấn - chuyên gia giải pháp bảo hiểm
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Bài viết liên quan

Danh mục bài viết

Bài viết

Sản phẩm

Hỏi đáp

Hiện nay, có 5 lý do phổ biến dẫn đến hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể bị mất hiệu lực (vô hiệu) gồm:

Khi phí tạm ứng và nợ lãi lớn hơn cả giá trị hợp đồng

Từ hợp đồng bảo hiểm, người mua bảo hiểm có thể ứng trước tối đa 80% giá trị tiền mặt. Công ty bảo hiểm vẫn sẽ chi trả theo đúng thỏa thuận khi rủi ro bất ngờ xảy ra, nhưng sẽ trừ đi phí tạm ứng và lãi suất cho khoản tạm ứng trước đó.

Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu nếu tổng khoản tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị tiền mặt. Trong trường hợp này không có quyền lợi bảo hiểm nào, cũng như không có khoản phí nào phát sinh được bồi thường.

Không đóng đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm cho công ty

Chính sách linh hoạt đóng phí cho người mua được một số công ty bảo hiểm đưa ra trước khi người mua ký hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ vấn đề nên không thanh toán phí bảo hiểm đều đặn và đúng hạn cho công ty.

Vậy có được gian hạn đóng phí không? Câu trả lời là có, nhằm giúp người tham gia có thời gian chuẩn bị tài chính và phù hợp với hoàn cảnh của người tham gia mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể gia hạn đóng phí tối đa là 60 ngày (Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm). Trong quá trình gia hạn, người mua vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu rủi ro xảy ra, tức hợp đồng vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu hết thời gian gia hạn mà người tham gia vẫn chưa đóng phí thì lúc này hợp đồng sẽ bị vô hiệu hoặc chấm dứt.

Đại lý bảo hiểm không nộp phí của người tham gia cho công ty bảo hiểm

Nếu trường hợp này xảy ra, hợp đồng sẽ bị vô hiệu, quyền lợi chính đáng của người tham gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, hình ảnh và uy tín của công ty bảo hiểm cũng bị tổn hại. Bởi lẽ tiền là vấn đề rất nhạy cảm, nếu làm việc không có trách nhiệm và sự minh bạch thì khó có thể hoạt động lâu dài.

Do đó để tránh trường hợp này, người mua hãy tự kiểm tra phí đóng để bảo vệ quyền lợi cá nhân và không nên ủy thác mọi việc cho tư vấn viên mà

Thông tin của người mua cung cấp không trung thực

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ việc kê khai thông tin chính xác và đầy đủ là vô cùng quan trọng.  Nếu người cung cấp thông tin không đúng sự thật để được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Lúc này, hợp đồng sẽ vô hiệu hóa, đồng thời công ty bảo hiểm có quyền không bồi thường cho họ khi xảy ra rủi ro.

Hà Minh Tuấn - chuyên gia giải pháp bảo hiểm

Hiện nay, có 5 lý do phổ biến dẫn đến hợp đồng bảo hiểm của bạn có thể bị mất hiệu lực (vô hiệu) gồm:

Khi phí tạm ứng và nợ lãi lớn hơn cả giá trị hợp đồng

Từ hợp đồng bảo hiểm, người mua bảo hiểm có thể ứng trước tối đa 80% giá trị tiền mặt. Công ty bảo hiểm vẫn sẽ chi trả theo đúng thỏa thuận khi rủi ro bất ngờ xảy ra, nhưng sẽ trừ đi phí tạm ứng và lãi suất cho khoản tạm ứng trước đó.

Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu nếu tổng khoản tạm ứng và nợ lãi tương ứng lớn hơn giá trị tiền mặt. Trong trường hợp này không có quyền lợi bảo hiểm nào, cũng như không có khoản phí nào phát sinh được bồi thường.

Không đóng đầy đủ và đúng hạn phí bảo hiểm cho công ty

Chính sách linh hoạt đóng phí cho người mua được một số công ty bảo hiểm đưa ra trước khi người mua ký hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên, nhiều người chưa hiểu rõ vấn đề nên không thanh toán phí bảo hiểm đều đặn và đúng hạn cho công ty.

Vậy có được gian hạn đóng phí không? Câu trả lời là có, nhằm giúp người tham gia có thời gian chuẩn bị tài chính và phù hợp với hoàn cảnh của người tham gia mà doanh nghiệp bảo hiểm có thể gia hạn đóng phí tối đa là 60 ngày (Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm). Trong quá trình gia hạn, người mua vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm nếu rủi ro xảy ra, tức hợp đồng vẫn có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu hết thời gian gia hạn mà người tham gia vẫn chưa đóng phí thì lúc này hợp đồng sẽ bị vô hiệu hoặc chấm dứt.

Đại lý bảo hiểm không nộp phí của người tham gia cho công ty bảo hiểm

Nếu trường hợp này xảy ra, hợp đồng sẽ bị vô hiệu, quyền lợi chính đáng của người tham gia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời, hình ảnh và uy tín của công ty bảo hiểm cũng bị tổn hại. Bởi lẽ tiền là vấn đề rất nhạy cảm, nếu làm việc không có trách nhiệm và sự minh bạch thì khó có thể hoạt động lâu dài.

Do đó để tránh trường hợp này, người mua hãy tự kiểm tra phí đóng để bảo vệ quyền lợi cá nhân và không nên ủy thác mọi việc cho tư vấn viên mà

Thông tin của người mua cung cấp không trung thực

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ việc kê khai thông tin chính xác và đầy đủ là vô cùng quan trọng.  Nếu người cung cấp thông tin không đúng sự thật để được hưởng nhiều quyền lợi hơn. Lúc này, hợp đồng sẽ vô hiệu hóa, đồng thời công ty bảo hiểm có quyền không bồi thường cho họ khi xảy ra rủi ro.

Hà Minh Tuấn - chuyên gia giải pháp bảo hiểm

Sản phẩm

Liên hệ tư vấn ngay hôm nay!


    image image image